2014/02/11

புத்தக திருவிழாவின் போது எடுத்த புகைப்படங்கள்

Editor-middle,on both sides Trichy Vijay & Karumandabam Senthil

Radhakrishnan Annatchi during sales

Selvam

Radhakrishnan Annatchi,Karumandabam Senthil,Trichy Vijay, Shallum Fernades

Radhakrishnan Annatchi, Karumadabam Senthil, Trichy Vijay

Shallum Ferandes,Trichy Vijay with his father, karumadabam Senthil